La reproducció dels dinosaures

Una de les moltes preguntes que es fan els paleontòlegs que estudien els dinosaures està relacionada amb la forma amb què tenien sexe. El seu enorme tamany, acompanyat d’una llarguíssima cua, suggereix que segurament la reproducció no era una feina fàcil. El fet que en els fòssils només es conservin les parts dures dels animals, com els ossos, fa complicat saber amb exactitud com eren els genitals dels dinosaures.

Un dels principals punts de conflicte n’està relacionat: quin tipus de sistema feien servir? Ara per ara, la teoria que compta amb més suport és el sistema de cloaques, semblant al que farien servir en l’actualitat els cocodrils i els ocells. La cloaca és un petit orifici, que com indica el seu nom també serveix per expulsar els residus, i que és per on els mascles inseminen a la femella quan hi entren en contacte. No queda clar si els dinosaures tenien penis o no, pel que possiblement també connectaven les seves clavegueres.

També hi ha dubtes sobre el tipus de postures que feien servir, ja que el seu excessiu pes, que podia arribar a unes 12 tones, possiblement feia difícil per les femelles suportar al mascle.  Per això, hi ha diverses teories sobre quin podia ser el mecanisme que ho feia possible. Una de les més esteses és que els dinosaures feien servir la multitud de llacs que existien sobre la superfície terrestre per reproduir-se.

Tot i així, la reproducció entre dinosaures no era feina fàcil, ja que, tenien cues de molts metres i banyes que dificultaven l’acoblament. De moment però, aquest és un misteri que no està totalment resolt i en el qual, els investigadors encara estan treballant.